اقتصادی وب‌گاه الف

اقتصادی وب‌گاه الف

رونمایی از شعبه‌های قرن جدید بانک صادرات ایران

‌مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران دهه اول قرن 15 را با شیوه‌ای دیگری طی خواهد کرد و همچنان بانکی پیشرو باقی خواهد ماند. سال 1400 سال ویژه‌ای برای بانک صادرات ایران است و بر اساس مطالعات انجام شده، برنامه‌های ویژه‌ای برای حضور جدی‌تر بانک متناسب با تغییرات در سبک زندگی مردم تهیه شده و نیازهای جدید با شیوه‌های جدید پاسخ داده خواهد شد.

«نقض قانون» و «بازگشت امضاهای طلایی» عواقب یک تصمیم غلط

پس از چالش‌های گذشته کمبود تایر برای کامیونداران در سال 1397، سامانه توزیع سیستمی تایر موفق شد بازار متلاطم تایر را مهار کند؛ اما تصمیم یک‌شبه وزارت صمت این رشته‌ها را پنبه خواهد کرد.

ایرانی‌ها در مورد "اشتغال زنان" چه نظری دارند؟

یافته‌های یک مطالعه نشان داد که در بین طیف های مختلف جمعیت ایرانی، عمده‌ترین گروه‌های موافق با اشتغال زنان، شامل جوانان، تحصیل‌کردگان دانشگاهی، مجردین و شهرنشینان هستند. همچنین دین‌داری افراد نیز بر نگرش آن‌ها نسبت به اشتغال زنان تاثیر قابل‌توجهی دارد.