برنامه های فرهنگی و دانشجویی علمی کاربردی به صورت مجازی تدوین شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
برنامه های فرهنگی و دانشجویی علمی کاربردی به صورت مجازی تدوین شد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: برنامه‌ها و اعتبارات فرهنگی و دانشجویی سال 1400 با فرض اجرای برنامه‌ها به صورت مجازی تدوین شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: برنامه‌ها و اعتبارات فرهنگی و دانشجویی سال 1400 با فرض اجرای برنامه‌ها به صورت مجازی تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، چهل و هفتمین نشست شورای تخصصی فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

امید به میزان اعتبارات فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه در سال 1400 اشاره کرد و افزود: برنامه‌ها و اعتبارات سال 1400 با فرض اجرای برنامه‌ها به صورت مجازی تدوین شده است و در صورتیکه اوضاع به حالت عادی برگردد، بودجه برنامه‌ها بصورت حضوری در نظر گرفته خواهد شد و قطعا افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تأیید برنامه‌های تقویم فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه، راه اندازی کمیته گرامیداشت مناسبت‌ها را لازم دانسته و تاکید کرد در این کمیته بر اجرای هماهنگ، منسجم و به دور از موازی کاری در گرامیداشت مناسبت‌ها، نظارت کامل صورت بگیرد.

در ادامه این جلسه طرح شاخص‌های ارزیابی کارشناسان، طرح دوشنبه‌های قرآنی مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.