ورزشی وب‌گاه تابناک

ورزشی وب‌گاه تابناک

با توجه به شائبه‌های بوجود آمده و به ویژه کاندیداتوری داورزنی در انتخابات والیبال با وجود حضور در پست معاونت وزارت ورزش تا همین دیروز، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به وزارت ورزش‌و‌جوانان خواهان ثبت‌نام مجدد از نامزد‌ها شد.