رئیس هیئت کشتی استان البرز: برنامه‌های ما همسو با سند راهبردی فدراسیون کشتی است

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع

حمید یاری گفت: روند حرکت کشتی استان البرز باید همسو با سند راهبردی فدراسیون باشد.