آموزشی وب‌گاه عصر ایران

آموزشی وب‌گاه عصر ایران

داستان ایربگ

استفاده از تار عنکبوت برای کاهش خطر عفونت

زیست‌مواد ارائه شده می‌توانند در ایمپلنت‌های پزشکی، پانسمان زخم، پروتزها، لنزهای طبی و مواردی از این دست به کار بروند.