اجتماعی وب‌گاه عصر ایران

اجتماعی وب‌گاه عصر ایران

ژاپن قطار مغناطیسی جدید رونمایی کرد. سرعت: 500 کیلومتر بر ساعت!

اینجا دانش آموزان در کلاس های کپری درس می خوانند / جاده ها خراب است خیرین نمی آیند

دختران روستایی منطقه ترک تحصیل کرده‌اند برخی از والدین به دختران خود اجازه رفتن به مدارس شبانه روزی را در بخش مرکزی نمی دهند و آنها را وادار به ازدواج می کنند